Specialklasserækken

SPECIALKLASSERÆKKEN

Specialklasserækken(c-klasserne) er et undervisningstilbud i Hvidovre Kommune til skolebørn, som har behov for at modtage undervisning i mindre grupper, og hvor der i høj grad er mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser børnenes kognitive og læringsmæssige udfordringer. Tilbuddet er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover kan de have andre udviklingsforstyrrelser samt specifikke indlæringsvanskeligheder.

Fælles for mange af børnene er, at de er udfordrede i deres sproglige udvikling, at de har en snæver begrebs- og forestillingsverden og at de kan have vanskeligheder i forhold til koncentration, hukommelse, opmærksomhed, udholdenhed og motorik.

Derudover er en del præget af et lavt selvværd og selvtillid samt følelsesmæssig ustabilitet.

Børnene er henvist efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og visiteres via kommunens centrale visitationsudvalg.

Vi har cirka 80 elever i vores c-klasserne - fordelt på 8 klasser.

Kontakt og kommunikation

Personalet i C-klasserne kontaktes via skolens kontor på telf. 72 28 28 12 i tidsrummet 7.45 og 15.00. Man kan her bede om at blive ringet op af sit barns lærer. Sygemelding sker på skolens kontor, aula eller efter aftale med den enkelte lærer. Forældre og børn skriver til skolens personale via aula.

Vær opmærksom på, at eleverne må opholde sig inde i skolen tidligst fra kl. 08.05, da der ikke er tilsyn før.

Undtaget er elever, der er tilknyttet morgen-SFO.

C-klasserne følger den øvrige skoles lukkedage og ferier bestemt af skolebestyrelsen.