SFO og Klub

SFO PRÆSTEMOSEN

SFO Præstemosen er tilknyttet Præstemoseskolen og har pt. 210 indskrevne børn. SFO’en ligger i vores indskolingsafdeling og har fælles lokalebrug med indskolingen. Skole og SFO råder i fællesskab over lokalerne fra Kl. 6.30 – 17.00.

SFO’en agerer i tæt samarbejde med indskolingen, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag og udfolde de potentialer, skolen og SFO’ens kerneydelser giver det enkelte barn.

SFO’en er en del af barnets personlige og sociale udvikling. SFO’en er derfor en vigtig del af barnets udvikling og tager medansvar for at sikre et godt fundament for deres videre livsforløb. Som SFO har vi mulighed for at aktivere børnene på andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning, da læring i SFO’ens rammer har afsæt i børnenes interesser samt personlige og sociale kompetencer.

Her kan du se en lille video om SFO'en: Se video

******************************************************************************************

Informationsmøde omkring opstart på SFO, tirsdag d. 5. marts 17-18.

Mødet er kun for forældre og bliver afholdt i mødesalen på skolen.

Dias Fra Forældremøde Maj 2024

Velkomstfolder Maj 2024

Velkomstbrev til nye forældre på Præstemoseskolen

******************************************************************************************

Lukkedage for SFO´en og alternativ pasning

De tre dage før påske
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
1. maj
Juleaften samt mellem jul og nytår
Grundlovsdag 5. juni

SFO-åbningstider

Mandag-fredag: 6.30-8.05

14.00-17.00 (onsdag og torsdag 13.00-17.00)

SFO kontakt oplysninger

Telefon: 41 73 84 00

E-mail: sfopraestemosen@hvidovre.dk

 

Klub åbningstider

Mandag-onsdag-fredag: 13.45-17.30

Tirsdag og torsdag: 13.45-20.00KLUB PRÆSTEMOSEN

Klub Præstemosen er tilknyttet Præstemoseskolen. Klubben ligger fysisk på skolen, hvor vi har egne lokaler. Klubben har plads til 150 indskrevne børn og unge. Klub Præstemosen agerer i tæt samarbejde med mellemtrinet, da vi har fælles børn/unge. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag samt at udfolde de potentialer, skolens og klubbens kerneydelser giver det enkelte barn/unge.

Klubben tilbyder at være er en del af den unges personlige og sociale udvikling. Derudover giver klubben de unge muligheder for at finde et frirum de ikke finder andre steder. Derfor er klubben en vigtig del af de unges liv, udvikling og dannelse, og tager medansvar for at sikre et godt fundament for deres fremtidige færden.

Skolen og klubben har fælles værdier; fællesskab, læring og selvværd

Fællesskab: Alle unge får positive oplevelser ved at være en del af et socialt fællesskab, hvor der er skabt plads til forskelligheder i fællesskabet

Læring: Vi arbejder med differentierede fællesskaber, der sammensættes så alle unge kan få et socialt tilhørsforhold

Selvværd: Der er åbenhed i gruppen om at alle er forskellige, og at alle skal være tolerante overfor hinanden. Vi har fokus på sundhed, tryghed og trivsel.

Som klub har vi mulighed for at aktivere børnene på andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Læring i en fritidspædagogisk ramme har afsæt i børnenes interesser, personlige og sociale kompetencer. Rammen for udvikling af de unges personlige og sociale kompetencer på klubben er leg, aktiviteter og det samvær, der opstår gennem relationerne på klubben.

Klub kontakt oplysninger

Telefon: 50 84 40 10

Leder: Tina Rasmussen: xtr@hvidovre.dk

 

Åbningstider i ferierne

I ferier og på skolefridage har klubben åbent fra kl. 9.00 - 17.00.

På skolefridage og i ferierne skal børnene være på klubben inden kl. 10.00. Denne ordning er indført, så vi har mulighed for at tage ud af huset på diverse ture.

Hvis forældre ikke har indgået aftale med klub-personalet, kan det risikeres, at klubben er lukket efter kl. 10.00 i tilfælde af tur. På turdage skal forældrene forvente, at vi er tilbage på klubben mellem kl. 16.00 - 17.00.

 

Lukkedage for klubben

De tre dage før påske
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
1. maj
Juleaften samt mellem jul og nytår
Grundlovsdag 5. juni


Du kan læse mere om Klub Præstemosen i Velkomstfolder til klubbørn (pdf).