Skolens profil

PRÆSTEMOSESKOLEN

Præstemoseskolen er en 2-sporet skole som er beliggende i den nordlige del af Hvidovre Kommune. Foruden almenskolen er SFO-Præstemosen en del af skolen. Desuden er C-klasserne tilknyttet Præstemoseskolen, hvilket er et undervisningstilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder i Hvidovre Kommune.

 

 

SPECIALKLASSERÆKKEN

Specialklasserækken(c-klasserne) er et undervisningstilbud i Hvidovre Kommune til skolebørn, som har behov for at modtage undervisning i mindre grupper, og hvor der i høj grad er mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser børnenes kognitive og læringsmæssige udfordringer. Tilbuddet er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover kan de have andre udviklingsforstyrrelser samt specifikke indlæringsvanskeligheder.

 

Fælles for mange af børnene er, at de er udfordrede i deres sproglige udvikling, at de har en snæver begrebs- og forestillingsverden og at de kan have vanskeligheder i forhold til koncentration, hukommelse, opmærksomhed, udholdenhed og motorik.

Derudover er en del præget af et lavt selvværd og selvtillid samt følelsesmæssig ustabilitet. 

 

Børnene er henvist efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 og visiteres via kommunens centrale visitationsudvalg. 

I august 2019 er der visiteret 56 elever til c-klasserne fordelt på 8 klasser.

 

Kontakt og kommunikation

 

Personalet i C-klasserne kontaktes via skolens kontor på telf. 72 28 28 12 i tidsrummet 7.45 og 15.00. Man kan her bede om at blive ringet op af sit barns lærer. Sygemelding sker på skolens kontor, aula eller efter aftale med den enkelte lærer. Forældre og børn skriver til skolens personale via aula.

 

Mødetider

0.-6.C har almindeligvis mødetid hver dag kl. 08.15 til 13.45. 

7.-10.C har forskellige mødetidspunkter - se klassens skema.

Vær opmærksom på, at eleverne må opholde sig inde i skolen tidligst fra kl. 08.05, da der ikke er tilsyn før. 

Undtaget er elever, der er tilknyttet morgen-SFO.

C-klasserne følger den øvrige skoles lukkedage og ferier bestemt af skolebestyrelsen. 

 

SFO PRÆSTEMOSEN

Velkomstbrev til nye 1. maj forældre

SFO Præstemosen er tilknyttet Præstemoseskolen og har pt. 210 indskrevne børn. SFO’en ligger i vores indskolingsafdeling og har fælles lokalebrug med indskolingen. Skole og SFO råder i fællesskab over lokalerne fra Kl. 6.30 – 17.00.

 

SFO’en agerer i tæt samarbejde med indskolingen, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag og udfolde de potentialer, skolen og SFO’ens kerneydelser giver det enkelte barn. 

 

SFO’en er en del af barnets personlige og sociale udvikling. SFO’en er derfor en vigtig del af barnets udvikling og tager medansvar for at sikre et godt fundament for deres videre livsforløb. Som SFO har vi mulighed for at aktivere børnene på andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning, da læring i SFO’ens rammer har afsæt i børnenes interesser samt personlige og sociale kompetencer. 

 

KLUB INTRO VIDEO

 

Lukkedage for SFO´en og alternativ pasning

  • De tre dage før påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • 1. Maj
  • Juleaften samt mellem jul og nytår.
  • Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni

Kontakt oplysninger

SFO-åbningstider

Mandag-fredag: 6.30-8.05

14.00-17.00

Telefon: 36 47 02 35 

E-mail: sfopraestemosen@hvidovre.dk

 

Klub åbningstider

Mandag-onsdag-fredag: 13.45-17.30

Tirsdag og torsdag: 13.45-20.00

 

 

KLUB PRÆSTEMOSEN

Online informationsmøde for nye forældre torsdag d. 22. april i tidsrummet kl. 17:00-18:00 over Teams

se vedhæftet pdf >>> 

Link: Klik her for at deltage i mødet

Klub Præstemosen er tilknyttet Præstemoseskolen. Klubben ligger fysisk på skolen, hvor vi har egne lokaler. Klubben har plads til 150 indskrevne børn og unge. Klub Præstemosen agerer i tæt samarbejde med mellemtrinet, da vi har fælles børn/unge. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag samt at udfolde de potentialer, skolens og klubbens kerneydelser giver det enkelte barn/unge. 

Klubben tilbyder at være er en del af den unges personlige og sociale udvikling. Derudover giver klubben de unge muligheder for at finde et frirum de ikke finder andre steder. Derfor er klubben en vigtig del af de unges liv, udvikling og dannelse, og tager medansvar for at sikre et godt fundament for deres fremtidige færden. 

 

Skolen og klubben har fælles værdier; fællesskab, læring og selvværd

Fællesskab: Alle unge får positive oplevelser ved at være en del af et socialt fællesskab, hvor der er skabt plads til forskelligheder i fællesskabet

Læring: Vi arbejder med differentierede fællesskaber, der sammensættes så alle unge kan få et socialt tilhørsforhold

Selvværd: Der er åbenhed i gruppen om at alle er forskellige, og at alle skal være tolerante overfor hinanden. Vi har fokus på sundhed, tryghed og trivsel.

Som klub har vi mulighed for at aktivere børnene på andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Læring i en fritidspædagogisk ramme har afsæt i børnenes interesser, personlige og sociale kompetencer. Rammen for udvikling af de unges personlige og sociale kompetencer på klubben er leg, aktiviteter og det samvær, der opstår gennem relationerne på klubben.

 

Åbningstider i ferierne

I ferier og på skolefridage har klubben åbent fra kl. 9.00 - 17.00.

På skolefridage og i ferierne skal børnene være på klubben inden kl. 10.00. Denne ordning er indført, så vi har mulighed for at tage ud af huset på diverse ture. 

 

Hvis forældre ikke har indgået aftale med klub-personalet, kan det risikeres, at klubben er lukket efter kl. 10.00 i tilfælde af tur. På turdage skal forældrene forvente, at vi er tilbage på klubben mellem kl. 16.00 - 17.00.

 

 

Lukkedage for klubben 

  • De tre dage før påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • 1. Maj
  • Juleaften samt mellem jul og nytår.
  • Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni

Du kan læse mere om Klub Præstemosen i Velkomstfolder til klubbørn (pdf)